I VELYKŲ SAVAITĖ 

Pirmadienis, Velykų antroji diena

Mt 28, 8–15

8 [Moterys] greitomis paliko kapą, apimtos išgąsčio ir didelio džiaugsmo, ir bėgo pranešti mokiniams.

9 Ir štai priešais pasirodė Jėzus ir tarė: „Sveikos!“ Jos prisiartino ir, puolusios žemėn, apkabino jo kojas. 10 Jėzus joms pasakė: „Nebijokite! Eikite ir pasakykite mano broliams, kad keliautų į Galilėją; ten jie mane pamatys.“ 11 Joms beeinant, keli sargybiniai atbėgo į miestą ir pranešė aukštiesiems kunigams, kas buvo įvykę.

12 Tie susitiko su seniūnais, pasitarę davė kareiviams daug pinigų ir primokė: 13 „Sakykite, kad, jums bemiegant, jo mokiniai atėję naktį jį išvogė. 14 O jeigu apie tai išgirstų valdytojas, mes jį perkalbėsime ir apginsime jus.“ 15 Šie, paėmę pinigus, taip ir padarė, kaip buvo pamokyti. Tas gandas tarp žydų yra pasklidęs iki šios dienos.

 

Mąstymas

Prašyti gilaus troškimo kas dieną gyventi su Prisikėlusiuoju

Įsivaizduosiu save tarp moterų, kurios angelo žodžių šokiruotos grįžta nuo tuščio kapo. Įsižiūrėsiu į jų veidus ir gestus, klausysiuosi jų pokalbių.

*

Bėgsiu su jomis pas mokinius apsakyti jiems, kas atsitiko. Įsivaizduosiu prisikėlusį Jėzų. Išgirsiu pilną meilės Jo pasveikinimą: „Sveikos.“ Prisiartinsiu, apkabinsiu Jo kojas ir Jį pagarbinsiu.

*

Kokius „pajudinimus“, paskatas atrandu savyje, kai kartu su moterimis bandau dalyvauti šiame įvykyje? Ar pajėgiu susitapatinti su jų džiaugsmu? Kokia patirtis atsirado, kai apkabinau Jėzaus kojas? Ką norėčiau pasakyti Jėzui apie savo išgyvenimus?

*

„Nebijokite. Eikite ir pasakykite mano broliams.“ Kokius dvasinius išgyvenimus patiriu šių švenčių metu? Ar dalijuosi jais su kitais? Apie ką šiomis dienomis dažniausiai kalbėjau savo šeimoje ir savo bendruomenėje?

*

Įvykio atmosfera staiga pasikeičia. Yra asmenų, kurie bijo tiesos apie Jėzaus prisikėlimą. Sąmoningai renkasi gyvenimą mele. Gyvena baimėje taip, tarsi Jėzus jiems nebūtų prisikėlęs.

*

Ar buvo tokių akimirkų, kai patyriau ypatingą susitikimą su gyvuoju Jėzumi? Kaip jos paveikė tolesnį gyvenimą?

*

Su pagarba pulsiu prieš prisikėlusį Jėzų ir apkabinsiu Jo kojas. Tylioje maldoje pakviesiu Jį į tas vietas, asmeninius santykius, užsiėmimus, kur man trūksta ramybės ir džiaugsmo. Paprašysiu, kad paimtų mano baimes ir įkvėptų man naują gyvenimą.