Eilinis laikas. XXVIII savaitė

Pirmadienis

Lk 11, 29–32

29 Žmonėms gausiai susirinkus, Jėzus pradėjo kalbėti: „Ši karta yra pikta karta. Ji reikalauja ženklo, bet jai nebus duota jokio kito ženklo, kaip tik Jonos ženklas. 30 Kaip Jona buvo ženklas nineviečiams, taip Žmogaus Sūnus bus šiai kartai. 31 Pietų šalies karalienė teismo dieną prisikels drauge su šios kartos žmonėmis ir juos pasmerks. Nes ji atkeliavo nuo žemės pakraščių pasiklausyti Saliamono išminties, o štai čia daugiau negu Saliamonas. 32 Ninevės gyventojai teismo dieną kelsis su šia karta ir ją pasmerks, nes jie atsivertė išgirdę Jonos pamokslus, o štai čia daugiau negu Jona.“

 

Mąstymas

Prašyti širdies tyrumo ir atvirumo Dievo kvietimui atsiverti

Įsijausiu į Jėzaus, kuris nebuvo atpažintas žmonių, kentėjimą. Kasdieną dalyvavo jų įprastame gyvenime. Tuo tarpu žmonės, gyvenantys arti Jėzaus, reikalavo papildomų malonės ženklų.

*

Jėzus perspėja mane dėl žmogiškojo klastingumo, kuris padaro neįmanomu tikrą atsivertimą; reikalauja išskirtinių malonės ženklų, nenorint priimti tų, kurie pasiekiami ranka.

*

Jėzus prisikėlė iš mirties dėl manęs. Kape išbuvęs tik tris dienas. Gyvena pačioje mano kasdienybės širdyje. Ateina pas mane sakramentuose ir Žodyje.

*

Ar tikiu, kad Jėzus kasdien mane aplanko? Ar atsimenu ypatingus Jo buvimo ženklus, kurie prabilo man labai stipriai?

*

Pietų šalies karalienė atėjo nuo žemės pakraščių pasiklausyti Saliamono išminties. Atsiminsiu asmenis, kurie man yra ypatingi autoritetai. Kas jie tokie? Ar buvimas su tuo asmeniu man labiau atskleidžia Dievą?

*

Kiek kartų pasiklystu gyvenime, Dievas „pastato“ mano kelyje Jonas, kurie parodo man blogo kelio pasekmes ir šaukia į gyvenimo pakeitimą. Kas šiuo metu yra mano „Jona“?

*

Per ką Dievas dažniausiai daro man pastabas gyvenime?  Kokie Rašto žodžiai labiausiai mane jaudino ir primena apie atsivertimą? Užrašysiu juos ant paveikslėlio ir įdėsiu į savo Bibliją.

*

Nuoširdžioje maldoje prašysiu Jėzaus, kad atvertų mano širdį kiekvienam žodžiui, kuriame primena ir šaukia į atsivertimą.