VI EILINIS SEKMADIENIS

Lk 6, 17. 20–26

17 Nusileidęs su jais žemyn, [Jėzus] apsistojo lygumoje. Ten buvo gausus jo mokinių būrys ir didelė daugybė žmonių iš visos Judėjos ir Jeruzalės, iš Tyro ir Sidono pajūrio.
20 Tuomet, pakėlęs akis į savo mokinius, Jėzus prabilo: „Palaiminti jūs, beturčiai, nes jūsų yra Dievo Karalystė.

21 Palaiminti, kurie dabar alkstate, nes būsite pasotinti. Palaiminti, kurie dabar verkiate, nes juoksitės.
22 Palaiminti esate, kai žmonės jūsų nekenčia, atstumia, niekina ir atmeta kaip blogą jūsų vardą dėl Žmogaus Sūnaus. 23 Džiaukitės tą dieną ir linksminkitės, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. Juk lygiai taip kadaise jų protėviai darė pranašams.“

24 „Bet vargas jums, turtuoliai,
nes jūs jau atsiėmėte savo paguodą.

25 Vargas jums, kurie dabar sotūs, nes būsite alkani.
Vargas jums, kurie dabar juokiatės,
nes jūs liūdėsite ir verksite.
26 Vargas jums, kai visi žmonės jus giria,

nes ir jų protėviai lygiai taip gyrė netikrus pranašus.“

Mąstymas

Prašyti supratimo, kad Jėzaus palaima mane lydi visada

Įsivaizduosiu perskaitytą sceną: neturtingus, alkanus, verkiančius, pažemintus žmones, kurie iš įvairiausių vietovių ateina pas Jėzų. Pasistengsiu prisijungti prie tos minios ir ateiti pas Jėzų su savo bėdomis, vidiniais sužeidimais ir kentėjimais. Pasistengsiu visa tai atiduoti Jėzui ir klausytis Jo žodžių.

*

Kokie jausmai atbunda manyje, kai išgirstu palaiminimą? Atvirai išsakysiu neigiamus ir teigiamus savo jausmus. Ką sugebu savyje priimti, o su kuo negaliu susitaikyti?

*

Prašysiu Jėzaus, kad padėtų priimti man savo kančią, menkumą ir ribotumą. Atiduosiu į Jo rankas tą silpnumą, su kuriuo labiausiai kovoju. Prašysiu, kad duotų man patirti gilų džiaugsmą ir laimę, kylančius iš Jo buvimo mano silpname gyvenime.

*

Kuris „vargas“ labiausiai mano širdyje sukelia nerimą? Kokia didžiausia neištikimybė Jėzui yra mano gyvenime? Pasakysiu Jam apie visas savo išdavystes, apsileidimus ir krizes.

*

Atsiklaupsiu prie Jėzaus kojų ir prašysiu, kad apvalytų mane nuo netvarkingų troškimų ir nukreiptų visus mano užmojus, sprendimus ir veiksmus Jo garbei ir tarnystei.

*

Atkreipsiu didesnį dėmesį į kiekvieną kryžiaus ženklo darymą. Prisiminsiu, kad jame yra Jėzaus palaiminimas ir išsigelbėjimas prieš kiekvieną „vargą“, kuris tyko manęs.