VI VELYKŲ SEKMADIENIS

Jn 15, 9–17

Dienos paaukojimo malda

 

Gerasis Tėve,

štai esu tavo akivaizdoje –

žinau, kad tu visuomet su manimi.

Šiandien vėl panardinu savo širdį

į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

jis kasdien dėl manęs aukojasi

ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

Tegul tavo Šventoji Dvasia

padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

jo misijos bendradarbiu.

Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, 

darbus ir kentėjimus,

visa, kas esu ir ką turiu.

Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

*

Melskimės, kad atsakingieji už finansus bendradarbiautų su vyriausybėmis reglamentuojant finansų sritį ir apsaugotų piliečius nuo jos pavojų.   

  

 

Dienos Evangelija

 

Jėzus bylojo savo mokiniams:
9 „Kaip mane Tėvas mylėjo, taip ir aš jus mylėjau.
Pasilikite mano meilėje!
10 Jei laikysitės mano įsakymų,
pasiliksite mano meilėje,
kaip aš kad vykdau savo Tėvo įsakymus
ir pasilieku jo meilėje.
11 Aš jums tai kalbėjau,
kad jumyse būtų manasis džiaugsmas
ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų.
12 Tai mano įsakymas,
kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jus mylėjau.
13 Nėra didesnės meilės,
kaip gyvybę už draugus atiduoti.

14 Jūs būsite mano draugai,
jei darysite, ką jums įsakau.
15 Jau nebevadinu jūsų tarnais, nes tarnas nežino,
ką veikia jo šeimininkas.
Jus aš draugais vadinu,
nes jums viską paskelbiau,
ką buvau iš savo Tėvo girdėjęs.
16 Ne jūs mane išsirinkote,
bet aš jus išsirinkau ir paskyriau,
kad eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų, –
kad ko tik prašytumėte Tėvą mano vardu,
jis visa jums duotų.
17 Aš jums tai įsakau:
vienam kitą mylėti!“

Mąstymas

Prašyti gilesnio ryšio su Jėzumi ir gyvenimo džiaugsmo

Įsivaizduosiu save esantį tarp apaštalų, kurie nustebę klausosi Jėzaus liudijimo. Žvelgsiu į Jėzų kaip į savo draugą ir apmąstysiu kiekvieną Jo žodį, persunktą didžia meile.

*

Jėzus išduoda man savo draugystės paslaptį: Jis myli mane tokia meile, kokią Jis patiria iš savo Tėvo. Žmogiškai negaliu įsivaizduoti tos meilės, kuria Jėzus myli mane. Savo jėgomis negaliu pilnai jos suvokti. Jėzus pats kasdien po truputį man ją atskleis, jeigu pasiliksiu Jo meilėje. 

*

Kasdieną galiu pakviesti Šventąją Dvasią, kad padėtų man išlikti Tėvo ir Sūnaus meilėje. Kiek kartų pradedu naują dieną, tiek kartų su įsitikinimu galiu pasakyti, kad manyje gyvena neįsivaizduojama Trejybėje vieno Dievo bendrystė. 

*

Jėzus laukia iš manęs atsiliepimo į Jo meilę. Jis trokšta, kad gyvenčiau Jo įsakymais, nes tokiu būdu patvirtinu bendrystę su Juo. Kokiuose įsakymuose dažniausiai pažeidžiu bendrystę su Jėzumi? Už ką norėčiau Jo atsiprašyti?

*

Jėzus nori, kad Jo bendrystė man teiktų gyvenimo džiaugsmą. Ką galiu pasakyti apie savo dvasios būseną? Ar gyvenimas tikėjimu kasdienybėje, mano pašaukime yra man gilaus džiaugsmo šaltinis? Kas šiandien manyje užgniaužia gyvenimo džiaugsmą? Apie tai pasakysiu Jėzui.

*

Esu Jėzaus išrinktas. Tai reiškia, kad Jis mane myli, pasitiki manimi ir tikisi, kad mano gyvenimas duos gerų vaisių. Kaip giliai tuo tikiu? Ar jaučiuosi Jėzui reikalingas? Ar tikiu, kad mano gyvenimas yra nepaprastai vertingas Jo akyse? 

*

Jėzus užtvirtina, kad ko tik prašysiu Tėvo Jo vardu, viską duos. Koks yra giliausias mano širdies poreikis? Pasakysiu apie tai Jėzui ir kartu su Juo prašysiu Tėvo:

„Išklausyk mane, Tėve“.

 

 

www.clicktopray.org