I ADVENTO SEKMADIENIS

Mk 13, 33–37

Dienos paaukojimo malda

 

Gerasis Tėve,

štai esu tavo akivaizdoje –

žinau, kad tu visuomet su manimi.

Šiandien vėl panardinu savo širdį

į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

jis kasdien dėl manęs aukojasi

ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

Tegul tavo Šventoji Dvasia

padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

jo misijos bendradarbiu.

Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, 

darbus ir kentėjimus,

visa, kas esu ir ką turiu.

Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

*

Kad robotikos ir dirbtinio intelekto pažanga visada tarnautų žmonijai.

   

   

Dienos Evangelija

 

Jėzus pasakė savo mokiniams:

33 „Žiūrėkite, budėkite, nes nežinote, kada ateis tas laikas! 34 Bus kaip su žmogumi, kuris iškeliavo svetur, paliko namus ir davė tarnams įgaliojimus, kiekvienam paskyręs darbą, o durininkui įsakė budėti. 35 Taigi budėkite, nes nežinote, kada grįš namų šeimininkas: ar vakare, ar vidurnaktyje, ar gaidgystėje, ar rytmety, 36 kad, netikėtai sugrįžęs, nerastų jūsų miegančių. 37 Ką sakau jums, sakau ir visiems: budėkite!“

 

Mąstymas

Prašyti širdies drąsos ir jautrumo kasdieniam Jėzaus laukimui

„Žiūrėkite, budėkite...“. Tai pirmieji žodžiai, kuriuos Jėzus ištaria man Advento pradžioje. Galiu juos priimti kaip dvasinę programą ateinančioms keturioms savaitėms. Be širdies dėmesingumo ir vidinio budėjimo dvasinis gyvenimas tampa paviršutiniškas ir chaotiškas. 

*

Paprašysiu Jėzaus, kad padėtų man pamatyti dabartinę savo širdies būseną. Į ką yra sutelktas mano dėmesys? Kokie troškimai vyrauja manyje? Kokie yra mano gyvenimo lūkesčiai? Pažiūrėsiu, kurioje vietoje tarp visų mano troškimų yra Dievas. 

*

Jėzus labai manimi pasitiki. Savo „namus“ ir visą rūpestį jais atidavė į mano rankas. Tie namai yra mano šeima, bendruomenė, pašaukimas, pareigos. Kaip išgyvenu savo kasdienybę? Ar myliu savo „gyvenimo namus“? Ar jaučiuosi juose kaip savo namuose?

*

„Kiekvienam paskyrė darbą...“. Jėzus sako man, kad niekas negali manęs pakeisti mano darbe, nes „Viešpaties namuose“ kiekvienas turi vienintelę ir nepakeičiamą vietą. Paprašysiu Jėzaus, kad mokėčiau džiaugtis kasdienybe, kad gerbčiau save ir paprasčiausius užsiėmimus, kuriuos atlieku. 

*

Jėzus aiškiai sako, kad Jis gali sugrįžti kiekvieną dienos ir nakties valandą. Ateis netikėtai. Netikėtas mylimo asmens atėjimas suteikia mums džiaugsmą, o netikėtas nepažįstamojo pasirodymas iššaukia baimę ir neužtikrintumą. Kokie jausmai sukyla mano širdyje, pagalvojus apie Viešpaties atėjimą? 

*

Nuoširdžiame pokalbyje su Jėzumi prašysiu, kad niekada nenustočiau Jo ilgėtis. Taip pat prašysiu Šventosios Dvasios, kad vidujai galėčiau išgyventi tiesą, jog Jėzus ir Tėvas ilgisi manęs. Išlaikysiu širdyje ir dažnai kartosiu Jėzaus žodžius:

„Žiūrėkite, budėkite“.

 

 

www.clicktopray.org